Nybyggnation av kontor/handel/hotell/skola 700 m från Uppsala Resecentrum

Vi har ägt kontors- och industrifastigheter längsmed Bergsbrunnagatan i Boländerna sedan 1980-talet och har genom åren förvärvat ytterligare fastigheter på gatan. Idag uppgår vår byggbara mark till totalt 12 083 kvm.

 

Vi arbetar nära med Uppsala Kommun 
 

Detaljplanearbetet påbörjas våren 2020.

För mer information kontakta Alexander Westin:

alexander.westin@bergsporten.se

0707999225

Bilder
Överblick Främre Boländerna.JPG
Idéskiss Främre Boländerna.jpg
Överblick Främreboländerna - idé från ko