top of page
Nybyggnation av kontor och bostäder i centrala Uppsala

På Vaksala Torg i Uppsala förvärvade vi 2018 fastigheten Kvarngärdet 35:3. Här planerar vi att bygga igen en länge ignorerad bakgård i centrala Uppsala.
Med Kvarnengallerian och UKK som granne, samt ett stenkast till Resecentrum, är Vaksala Torg ett utmärkt läge för nya kontor och bostäder och butiker.

Detaljplanearbetet förväntas bli klart 2023.
Förväntad tillkommande byggrätt: 3500 kvm BTA + garage
 
För mer information kontakta Alexander Westin:
alexander.westin@bergsporten.se
0707999225

Bilder
Kvarngärdet_35.3_-_utsikt_från_UKK.jpg
Salagatan_24_-_bild_från_gatan.JPG
volymstudie_kvarngärdet_35.3.JPG
volymstudie_kvarngärdet_35.3__2.JPG
volymstudie_kvarngärdet_35.3_sektion.JPG
volymstudie_kvarngärdet_35.3_sektion_2.J
bottom of page