top of page
Uppsala
Kvarngärdet 28:3

Adress: S:t Olofsgatan 35

Lokalarea: 4,200 kvm

Tomtarea: 2,237 kvm

Detta är "Hakonhuset", en ståtlig fastighet på hörnet Sankt Olofsgatan/Väderkvarnsgatan, uppförd 1938 av ICA Hakon AB som deras regionala kontor- och lager. Fastigheten är idag ombyggd till en renodlad kontorsfastighet.

Boländerna 3:17

Adress: Bergsbrunnagatan 26-28

Lokalarea: 3, 358 kvm

Tomtarea: 5,778 kvm

I korsningen Bergsbrunnagatan/Björkgatan ligger Boländerna 3:17 som inhyser en blandad skara verksamheter i kontors-, butiks- och verkstadslokaler.

Boländerna 3:9

Adress: Bergsbrunnagatan 24

Lokalarea: 660 kvm

Tomtarea: 2,943 kvm

Endast 600 meter från resecentrum ligger denna industrifastighet med 160 kvm kontor, 40 kvm garage/verkstad och stora kallagerytor.

Boländerna 3:4, 3:5

Adress: Bergsbrunnagatan 14-16

Lokalarea: 200 kvm

Tomtarea: 3,362 kvm

Två utvecklingsfastigheter om totalt 3,362 kvm, endast 500 meter från resecentrum.

bottom of page