Välkommen till Bergsporten

 

Vi äger, förvaltar och utvecklar kontors-, industri- och hyresfastigheter i Mälardalen, med målet att förse våra 

hyresgäster med trygga, flexibla och verksamhetsanpassade lösningar.

© 2018 Bergsporten AB, 556205-3669

Bergsporten AB

S:t Olofsgatan 35

753 30 Uppsala