top of page

Välkommen till Bergsporten

 

Vi äger, förvaltar och utvecklar kontors-, industri- och hyresfastigheter i Mälardalen, med målet att förse våra 

hyresgäster med trygga, flexibla och verksamhetsanpassade lösningar.

bottom of page